آشنايي با دكتر مهدي بهادري نژاد

 زندگي نامه علمي (CV)     http://sharif.ir/~bahadori

 كتابهاي به زبان فارسي

زندگينامه علمي مختصر:

 

مهدي بهادري نژاد

استاد (بازنشسته) مهندسي مکانيک- دانشگاه صنعتي شريف و عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران

استاد برجسته دانشگاه صنعتي شريف- سالهاي 1375 و 1376

استاد نمونه کشور- سال 1377

استاد برجسته مهندسي مکانيک ايران- سال 1378

(به انتخاب انجمن مهندسان مکانيک ايران)

چهرة ماندگار- سال 1380

 (به انتخاب سازمان صدا و سيما)

پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتي شريف در انجام طرحهاي کاربردي– پژوهشي  سال 1380

دريافت نشان درجه اول دانش – سال 1385

 (به پيشنهاد فرهنگستان علوم)

مؤلف كتاب سال مهندسي مكانيك* – سال 1385

(با همكاري آقاي دكتر محمد يعقوبي، استاد مهندسي مكانيك دانشگاه شيراز.

عنوان كتاب: تهويه و سرمايش طبيعي در ساختمان هاي سنتي ايران، مركز نشر دانشگاهي، اسفند 1385.

(*به انتخاب دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه تهران ، دانشگاه صنعتي اميركبير و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)

 

 تحصيلات

ابتدايي و متوسطه و عالي در تهران، احراز رتبة اول در رشتة مهندسي مکانيک، دانشکده فني- دانشگاه تهران، استفاده از بورس تحصيلي و ادامه تحصيل در دانشگاه­هاي ويسکانسين و ايلي­نوي- آمريکا، اخذ درجه دکتري در رشته مهندسي مکانيک از دانشگاه ايلي­نوي در سال 1343.

 

تدريس و تحقيق

            دانشگاههاي شيراز و صنعتي شريف در ايران، دانشگاههاي علم و تکنولوژی ميسوري، ايالتي آريزونا و ايالتي کاليفرنيا در آمريکا و دانشگاه های  واترلو و انستیتو تکنولوژی انتاریو در کانادا، تحقيق در دو مرکز تحقيقاتي بين­المللي در اطريش و ايتاليا.

 

مسافرت­ها

            بيش از 140 بار به 36 کشور جهان جهت ارائه مقالات تحقيقاتي و يا ايراد سخنراني در کنفرانس­ها و سمينارهاي بين­المللي، يا بازديد از فعاليت­هاي پژوهشي.

 

مقالات و کتب

            بيش از 100 مقاله علمي به زبانهاي انگليسي و فارسي، دو کتاب علمي- عرفاني (دانشگاه زندگي و شادي و زندگي) به زبانهاي فارسي، انگليسي و اسپانيايي، دو کتاب علمی- عرفاني  به  زبان فارسي و سه کتاب علمی در زمینه مهندسی مکانیک به زبان فارسی

 

برخی از سمت­هاي اجرايي گذشته

            رئيس بخش مهندسي مکانيک و معاون آموزشي دانشکده مهندسي و رئيس مرکز انرژي خورشيدي- دانشگاه شيراز، معاون تحصيلات تکميلي- دانشگاه صنعتي شريف، مشاور تحقيقاتي و تحصيلات تکميلي- وزارت فرهنگ و آموزش عالي، رئيس گروه علوم مهندسي، معاون آموزشي و معاون پژوهشي- فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران، عضو هيئت امناي دانشگاه صنعتي شريف،

 

برخی از فعاليتهاي اجتماعي گذشته

            عضو هيئت مؤسس و رئيس انجمن اسلامي دانشجويان آمريکا و کانادا، عضو هيئت مؤسس و رئيس انجمن مهندسان مکانيک ايران، عضو هيئت مؤسس و رئيس انجمن انرژي خورشيدي ايران.


 

Back