اخلاق مهندسي و مهندسي اخلاق

نويسنده:  مهدي بهادري نژاد

اخلاق مهندسي و مهندسي اخلاق ، 1388

اخلاق مهندسي

خلاصه ای از پيش گفتار کتاب اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق

 اخلاق شامل صفاتي از انسان است. انسان کارهاي مطابق و متناسب با اين صفات را بدون تأمل و تفکر و دشواري انجام مي­دهد.

 يك فرد در فعاليتهاي روزمرة‌ خود ممكن است به يك يا چند دليل زير مرتكب اشتباه شود و يا به ارتكاب عملي غير اخلاقي در حرفة خود دست زند:

1-    ناآگاهي از روش درست و صحيح براي انجام كار محول شده

2-    بي‌دقتي، لاابالي‌گري، بي‌توجهي در انجام كار و نداشتن احساس تعلق به سازمان يا جامعه يا كشور خود

3-    برخوردار نبودن از تشويق يا مشوق براي انجام كار درست و خوب، و تنبيه شدن براي انجام كار اشتباه

4-    خودخواهي و در نظر گرفتن منافع شخصي، كه مي‌تواند براي كسب ثروت، شهرت و يا قدرت باشد

5-    درماندگی (در حد مرگ و زندگي)

6-    اجبار از سر درماندگی

 

هدف از نگارش اين كتاب، بررسي چگونگي پرورش اخلاق مهندسي و يا مهندسي نمودن اخلاق و بالا بردن انگيزه در مهندسان است.

 با توجه به شمار نسبتاً زياد مهندس در كشور و تماس مستمر آنان با اقشار گوناگون مردم در محيط كار، الگو بودن مهندسان در برخورداري آنان از ارزش­هاي انساني و اخلاق مهندسي مي تواند تاثير به سزايي در پرورش ارزش­هاي انساني و اخلاق حرفه اي در جامعه داشته باشد. با برخورداري از تقوي، با عشق و محبت ورزيدن بي ريا به همكاران در محيط كار و با علاقه به ارائه موثرترين خدمت بي ريا به كساني كه بيشترين نياز را دارند، مهندسان مي توانند با استفاده از خلاقيت و ابتكار خود و دانشي كه كسب كرده‌اند بسياري از مشكلات جامعه را برطرف كرده و با بالابردن درجة رفاه و آسايش و آرامش خاطر و شادي وافر مردم ديِن خود را به وطن ادا کنند.

 

پرورش اخلاق مهندسي يا مهندس اخلاق بر باورهاي زير استوار است:

1-  براي هر كاري كه انجام مي دهيم ، روش بهتري نيز وجود دارد، لازم است اين روش بهتر را بيابيم. اين بهينه سازي يك فرآيند ديناميكي است و بايد در همه مراحل انجام آن فعاليت ادامه داشته باشد.

2-  براي روش زندگي يي كه داريم، روش بهتري نيز وجود دارد، لازم است اين روش بهتر را بيابيم. اين بهينه سازي نيز يك فرآيند ديناميكي است و بايد در همه دوران زندگي ادامه داشته باشد.

3-  " روشهاي بهتر" در انجام كار و يا زندگي در راستای بيشينه شدن شادي واقعي طول عمر است كه خداوند ما را براي آن آفريده است.

4-  بيشترين شادي دراز مدت انسان در ارائه موثرترين خدمت بي ريا همراه با عشق‌ورزي فراوان به كساني كه بيشترين نياز را دارند به دست مي آيد.

5-    براي ارائه موثرترين خدمت لازم است سطح آگاهي و معلومات خود را در حرفه اي كه انتخاب كرده ايم بالا ببريم و دانش خود را هميشه به روز نگه داريم.

6-  خدمتگزاري بي ريا به نيازمندترين افراد را يك عبادت بدانيم و خداوند را هميشه به خاطر چنين فرصتي كه برايمان فراهم آورده هميشه سپاسگزار باشيم.

7-    با ايمان و اعتقاد به آيات: 

. . . و من يَتّقِ الله يجعل له مخرجا. و يرزقه من حيث لا يحتسب و من يتوكل علي اللهِ فَهو حسبه. . . ( سورة طلاق ، آيات 2 و 3)،

. . . هر كسي تقوي پيشه كند براي او راهي براي بيرون شدن قرار خواهد داد و او را از جائي كه گمانش را ندارد روزي ‌مي‌دهد و هر كه بر خدا توكل كند، خداوند او را كافي است ...

من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسيئه فلا يجزي الا مثلها و هم لا يظلمون (سوره انعام ، آيه 160)،

هر كس كار نيكي انجام دهد ده برابر به او پاداش دهند و هر كه كار بدي انجام دهد تنها همانند آن كيفر ببيند تا ستمي بر آنها نرفته باشد

 اضطرابي براي تأمين زندگي خود نداريم و با در پيش گرفتن تقوي (برخورداري از ارزش­هاي انساني و اخلاق مهندسي) فقط براي خدمتگزاري بي ريا به كساني كه بيشترين نياز را دارند تلاش مي‌کنيم و باور داريم كه خداوند از طريق نظام دقيق و ظريف آفرينش خود نيازهاي ما را تامين می کند و به فعاليت و حرفه ما بركت می دهد و در زندگي ما شادي مي‌آفريند.

8-    اخلاق را برترين و عالي­ترين سرمايه بشري مي دانيم.

9-  پيشرفت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور را وام­دار برخورداري وافر مردم از اخلاق و ارزش­هاي انساني مي دانيم.

10- سرافرازي صنعتي و پيشرفت اقتصادي كشور را وام­دار تربيت مهندساني مي دانيم كه علاوه بر برخورداري از اخلاق مهندسي، داراي ابتكار و خلاقيت اند، ايران را متعلق به خود می دانند و به آن عشق مي­ورزند و در حراست از منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست آن می­کوشند.

 

 

 

Back