فرضيه شادي و زندگي

 

هر چه در دانشگاه زندگي پيشرفته تر و يا هر چه خدا را در خود و ديگران بهتر درك كنيم و از آن آگاه باشيم شادتر هستيم.

بهترين راه براي افزايش اين آگاهي و دستيابي به شادي عميق طول عمر اين است كه من

 

از امروز كمر همت ببندم تا

مؤثرترين خدمت بي ريا را

همراه با عشق ورزي بي توقع و پرهيزگاري كامل

به نيازمندترين افراد ارائه دهم.

 

باور دارم كه به واسطه اين كار خود و به لطف خداوند عروج معنوي نموده و به بالاترين درجه آرامش خاطر و شادي وافر دست مي يابم.

 

Back