سخنانی از بزرگان دین

 

از فرمايشات حضرت محمد (ص)

 

1-    انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق (من براي تکميل کردن مکارم اخلاقي مبعوث شده­ام).

2-    برخورداري‌از اخلاق‌يکي ازعوامل‌گشايش در رزق و روزي و عدم‌آن باعث‌تنگدستي‌وفقر‌مي‌شود.

3-    گنجهاي رزق در اخلاق خوب نهفته است.

4-    اخلاق نيکو نصف دين است و موجب زيادت در روزي مي­شود.

5-    به درستي که انسان گاهي به دليل انجام گناه ]بدي اخلاق[ از روزي مقرر خود محروم مي­ماند.

6-    عدم برخورداري از اخلاق باعث رفتارهاي ناشايست انسان مي­شود و علت اصلي محروميت‌هاي انسان اعمال و رفتارهاي ناشايست خود اوست.

7- بهترين چيزي كه به بنده عطا شده است، خوش خلقي است.                                         

8- محبت به مردم نصف ايمان است.

9- كسي كه براي رضاي الهي در پي كسب دانش باشد، بابي از دانش براي او گشوده مي‌شود، كم‌بيني‌اش در برابر خودش و تواضعش در برابر مردم افزايش مي‌يابد.

10- خوشا به حال كسي كه عيوب خودش او را از عيب‌گويي ديگران باز داشته است.

11- بعد از نماز، بزرگ‌ترين پاداش از آن كساني است كه دل مومنان را شاد مي‌كنند.

12- محبوب‌ترين بندگان نزد خدا، كسي است كه مهربان‌ترين باشد.


از فرمايشات حضرت علي (ع)

 

1-   خوشخويي و گشاده‌رويي، دوام دوستي است.

2-   خوش‌اخلاقي روزي را فراوان كند و دوستان را مانوس سازد.

3-   محبت به مردم نصف عقل است.

4-   به آشتي دادن بين يكديگر بپردازيد.

5- زماني كه در نزد دانشمندي نشستي، پس بر شنيدن نسبت به گفتن حريص‌تر باش.

6- براي دانستن بپرس نه براي آزاردادن، كه نادان آموزنده همانند داناست.

7- كسي كه عيب تو را به تو بنمايد، تو را خيرخواهي كرده است و كسي كه عيوب و كاستي‌هاي تو را پنهان كند دشمن توست.

8- حكمت را از هر كسي كه آن را بيان مي‌كند بگير و به گفته بنگر نه به گوينده.

9- انديشه‌ها را با يكديگر رو در رو كنيد تا انديشة‌درست از آنها پديد آيد.

10- بزرگترين عيب آن است كه چيزي را زشت انگاري كه خود به همانند آن گرفتاري.

11- آنچه براي خود دوست مي‌داري براي جز خود نيز دوست بدار، و آنچه تو را خوش نيايد براي او ناخوش بشمار.

12- زماني كه حكومت بر پاية عدل و عقل استوار شده باشد، خداوند دوستداران آنرا ياري و دشمنانش را خواري رساند.

13-گروهي خدا را از روي ترس عبادت مي‌كنند و اين عبادت بندگان است، عده‌اي از روي رغبت در ثواب و پاداش بندگي مي‌كنند و اين عبادت تجار است و دسته‌اي از روي سپاسگزاري خدا را عبادت مي‌كنند و اين عبادت آزادگان است.

14- شرف آدمي به عقل و ادب است، نه به مال و نسب.

15- هرگز خودت را بنده‌ي ديگري مساز كه خدا تو را آزاد آفريده است.

 

 

Back